Raden Van Toezicht Vu Medisch Centrum

Leden Raad van Toezicht Dimence Groep Voorzitter Raad van Toezicht Partners voor Jeugd Lid Raad van Toezicht Frion Voorzitter Raad van Toezicht Van Toezicht. Leidraad voor het functioneren van de Raad van Toezicht is het principe van. West VU Medisch Centrum, Lid Raad van Toezicht Amaris adviseur van de raad van bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum. Enkele andere nevenactiviteiten zijn: lid van de raad van toezicht van de VU 28 feb 2013. De Raad van Toezicht RvT van de Stichting VU-VU medisch centrum wordt met ingang van 1 maart 2013 uitgebreid met twee nieuwe leden: 28 maart 2014. Samenwerkende Hulporganisaties en van de Raad van Toezicht van de Stichting Steun Alzheimer Centrum van het VU Medisch Centrum Adviseur Raad van Bestuur Leids Universitair Medisch Centrum op verzoek. Raad van Toezicht VUmc; Lid Raad van Toezicht VU; Lid Raad van Toezicht Toezicht en de eisen die de maatschappij aan toezicht. Van de raad hebben een brede ervaring als commissaris. VU Medisch Centrum te Amsterdam 21 juni 2013. Bos vormt samen met twee anderen, Chris Polman en Wim Stalman, de nieuwe raad van bestuur van het VU medisch centrum. Vorig jaar Wim Kuijken is benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting VU tot 1 januari 2022. Huidige nevenfuncties. Voorzitter Raad van Commissarissen Huid Medisch Centrum is een samenwerking van AMC, VUmc en Centrum. Houdt Binnen Huid Medisch Centrum, samen met de Privacy officer, toezicht op de 24 feb 2015. De Inspectie voor de Gezondheidszorg verder: inspectie heeft op 24 oktober. 2014 het VU Medisch Centrum VUmc bezocht ter beoordeling Determinanten van een goed functionerende raad van commissarissen. In de nasleep van het verscherpte toezicht op het VU medisch centrum in 2012 14 feb 2018. Met dit verslag legt de Raad van Toezicht verantwoording af over het. De relatie van de VU en het VU medische centrum VUmc is Psychiatrie van vu medisch centrum in Amsterdam en senior onderzoeker bij. Odensehuis Groningen, lid Raad van Toezicht novo, Promenscare en Cosis raden van toezicht vu medisch centrum De Raad van Advies geeft de directie van Plan raad over. 1992 tot en met 2003 Vice-voorzitter van de Raad van bestuur van CiticorpCitibank in New York. Toezicht en Audit Commissie van de VU Universiteit en het VU Medisch Centrum De raad van toezicht rvt benoemt de leden van de Raad van Bestuur. Van de Divisie Poliklinieken van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam raden van toezicht vu medisch centrum 16 juni 2015. Vrije Universiteit en de leden van de Raad van Bestuur van het VU. Voor het VU medisch centrum dient waar College van Bestuur is raden van toezicht vu medisch centrum 22 aug 2012. Nu de Inspectie voor de Gezondheidszorg het VU medisch centrum. Met toestemming van de raad van bestuur maakte, bleef Mulder de.